Work Flow Model

Kijk op MINDERSTRESSOPHETWERK.nl voor meer informatie

Burn-out versus bevlogenheid

Werknemers bewegen continu op de lijn van twee uitersten; burn-out en bevlogenheid.

Het ene uiterste, burn-out, wordt onder andere gekenmerkt door vermoeidheid, uitputting, ontevredenheid, onverschilligheid en demotivatie. Als werkstress maar lang genoeg duurt, kan dat leiden tot diverse lichamelijke, geestelijke, emotionele en gedragsmatige klachten met een burn-out als gevolg.

Het andere uiterste wordt gevormd door bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn vitaal, toegewijd, betrokken en ervaren zingeving. Ze zijn bezig met hun passie en hun talenten. Dat zorgt voor flow en plezier op hun werk.

Traditionele psychologie versus positieve psychologie

De lijn wordt door midden gedeeld bij het nulpunt en heeft het een negatieve zijde (-/- 5) en een positieve zijde (+/+ 5). Het midden stelt het probleemloos functioneren van een medewerker voor.

De traditionele psychologie is met name gericht op het begeleiden van mensen naar het nulpunt, waarbij gefocust wordt op de oplossing van het probleem, op wat er mis is, op de afwezigheid van ziekte. Het gaat om het repareren van problemen.

De positieve psychologie gaat uit van de mens als compleet geheel en richt zich het versterken van kwaliteiten, vaardigheden en positieve eigenschappen. Hierbij richt het zich niet alleen op wat ‘mis’ is, maar ook op wat goed is. Het doel is dat medewerkers meer draagkracht ontwikkelen, flexibeler omgaan met tegenslagen én hun algehele werkgeluk vergroten, gebaseerd op persoonlijke waarden, talenten, passie en zingeving.  

Work / Flow Scan

De Work / Flow Scan is bedoeld voor medewerkers die inzicht willen krijgen in hun persoonlijke werkgeluk en hun werkstress en werkenergiebronnen. Je leert de knoppen herkennen waardoor je meer flow kunt ervaren en stress kunt reduceren.

Opbouw van de Work / Flow Scan

  • Onderdeel 1 – Bevlogenheid
  • Onderdeel 2 – Werkgerelateerde stress- en energiebronnen
  • Onderdeel 3 – Work Flow balans
  • Onderdeel 4 – Werkstress en werkgeluk signalen
  • Onderdeel 5 – Copingstrategieën, persoonlijke stress- en hulpbronnen
  • Onderdeel 6 – Samenvatting
  • Onderdeel 7 – Conclusie, prioriteitenanalyse en actieplan

De scan bestaat uit een schriftelijke rapportage en een persoonlijk gesprek van twee uur.

Training of coaching

De Work / Flow Scan kan worden vervolgd met een verdiepend coachtraject.

Je kunt ook de Training ‘Flow op je werk’ volgen!

Meer informatie?

%d bloggers liken dit: