Hoe stimuleer of rem je medewerkers in hun ontwikkeling?

Wist je dat je als leidinggevende veel invloed hebt op de ontwikkeling van je medewerkers? En dat jij stiekem behoorlijk bepalend bent of iemand gaat vliegen of gaat onderpresteren?

Carol Dweck (ik heb al eerder over haar en haar theorie geschreven, maar ik blijf deze boeiend vinden) heeft haar levenswerk gewijd aan de studie van motivatie en intelligentie. Dweck gaat ervan uit dat de mindset van een mens bepaalt of hij ontwikkelbaar is of niet. Zij denkt dus dat de bril waardoor je naar de wereld kijkt, bepalend is voor je gedrag. Hierbij maakt zij onderscheid tussen een groei mindset en een vaste mindset.

Vaste mindset

In de vaste mindset is IQ een gegeven en kun je jezelf niet overstijgen. Je hoort mensen vaak zeggen “ja, zo ben ik nu eenmaal” of “ik kan er ook niets aan doen dat ik niets van wiskunde snap”. Zij gaan ervan uit dat hun identiteit wordt bepaald door hun karakter en hun intelligentie en dat die niet veranderbaar zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat zijzelf en dus ook anderen niet ontwikkelbaar zijn. Hard werken om beter te worden heeft in hun ogen weinig zin.

Groei mindset

Mensen met een groei mindset geloven dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Hun verlangen en hun inspanning bepalen waartoe ze in staat zijn. Deze personen gaan ervan uit dat ze met training en doorzettingsvermogen beter kunnen worden en dat ze zelfs hun karakter kunnen beïnvloeden. Als jij denkt dat je jezelf kunt ontwikkelen en in grote mate kunt bereiken wat je wilt, heb je een groei mindset. Hard werken is voor de groei mindset het motto.

Onderzoek naar het effect van complimenten

Dweck heeft onder andere veel onderzoek verricht naar het effect van de mindset van docenten op hun leerlingen. Kinderen moesten puzzels maken met een steeds hogere moeilijkheidsgraad. De eerste puzzels waren eenvoudig en weinig uitdagend. Het ene kind wilde steeds moeilijkere puzzels, terwijl het andere kind liever makkelijke puzzels bleef maken. Het eerste kind, dat vroeg om moeilijke puzzels, kreeg na elke puzzel complimenten om zijn inzet en doorzettingsvermogen, toonde dat hij zijn best deed en dat hij hard werkte. Hij vond het leuk om steeds moeilijkere puzzels te maken, ook al lukte het hem niet altijd de puzzel op te lossen. Dit kind werd door de groei mindset beïnvloed. Het andere kind kreeg complimenten om zijn talent en intelligentie. Voor hem speelde status een rol. Dit laatste kind gaat ervan uit dat als de puzzel niet lukt, de ander denkt dat hij dom is. Hierdoor gaat dit kind uitdagingen uit de weg. Dit kind werd door een fixed mindset beïnvloed. Het effect van de mindset op iemands succes is dus groot!

Welke invloed heeft een leidinggevende op zijn medewerker?

En wat voor kinderen geldt, geldt ook voor volwassenen! Want hoe werkt dat nu bij een leidinggevende en zijn of haar medewerkers?

Een leidinggevende met een vaste mindset

Managers die zelf een vaste mindset hebben, gaan ervan uit dat hun medewerkers weinig ontwikkelbaar zijn. Een medewerker vertoont bepaald gedrag en dit wordt meteen vereenzelvigd met zijn identiteit. Bijvoorbeeld: een medewerker spreekt klanten soms op een agressieve toon aan, dan krijgt deze medewerker sneller het stempel van aanvallend persoon. En vervolgens zal het beeld van deze collega niet snel meer wijzigen. De fixed mindset van de leidinggevende zorgt ervoor dat hij de ontwikkeling en dus ook het succes van zijn medewerkers meer belemmert, omdat hij er niet in gelooft en dus ook niet stimuleert. Ook medewerkers met een vaste mindset gaan uitdagingen meer uit de weg. Op zich is een fixed mindset van een leidinggevende geen probleem als medewerkers gebaat zijn bij rust en zich voor hun functie niet hoeven te ontwikkelen.

Een leidinggevende met een groei mindset

Leidinggevenden die zelf een groei mindset hebben, hebben oog voor ontwikkeling van hun mensen. Zij kijken meer naar de inzet van hun medewerkers en de toegepaste strategieën. Medewerkers van een leidinggevende met een groei mindset voelen zich meer gezien en gehoord. En dat vertaalt zich in het eerder aangaan van nieuwe uitdagingen en uitproberen van andere strategieën. De leidinggevende is in staat het gedrag en de identiteit te scheiden en van hieruit de ontwikkeling te zien. De keerzijde van een leidinggevende met een groei mindset is dat ze erg veel van zichzelf en van hun medewerkers verlangen. En dat kan tot stress leiden. De rust van een vaste mindset is in die situatie dan niet zo verkeerd.

Waarom is een groei mindset juist nu zo belangrijk?

Ik ben ervan overtuigd dat in deze tijd van snel opvolgende veranderingen in de wereld, flexibiliteit en veerkracht een competentie is die iedereen zou helpen. En dat start met een groei mindset bij leidinggevenden en het herkennen van een vaste mindset bij medewerkers. Want iedereen kan een switch maken van een vaste mindset naar een groei mindset. Maar dat kost uiteraard energie….

Hoe zit het met jouw mindset en hoe beïnvloed jij anderen? Geef jij complimenten voor iemands intelligentie (dus op identiteit) of voor iemands inzet (op groei en capaciteit)?

N-Mrii

N-Mrii

N-Mrii staat voor Anne-Marie. Geboren in 1969 en woonachtig in het prachtige Zuid Limburg. Mijn missie "Elke dag een klein beetje minder stress!" Meer lezen over mij? Kijk dan op http://minderstressophetwerk.nl/Over-N-Mrii/

Wil jij reageren? Schrijf hieronder jouw mening!

%d bloggers liken dit: