Het Work Flow Model

Arend, mijn coachee, geeft aan dat hij tegen een burn-out aan zit. Hij kijkt elke dag enorm op tegen zijn werk terwijl hij daar normaal geen moeite mee heeft. Het ontbreekt hem aan overzicht, weet niet waar hij moet beginnen. Het is een chaos in zijn hoofd. Hij is elke controle kwijt. Daarbij ontbreekt ook de energie om ergens aan te beginnen. Hij is moe en baalt niet alleen van zichzelf. Ook zijn collega’s kunnen niets goed doen. Als ik vragen stel over zijn taken, zie ik ineens zijn ogen oplichten, buigt hij naar voren en kijkt me overtuigend aan. Hij vertelt over een situatie die hem vleugels gaf. Ik hoor een ‘bevlogen’ man steeds luider en zelfverzekerder praten over zijn werk.

Ik vind het bijzonder dat Arend van het ene op het andere moment zo’n verschillende energie uitstraalt. Dat knarst in mijn hoofd. Kun je bevlogen zijn én burn-out? Ik kom regelmatig mensen tegen die bevlogen lijken én burn-out zijn of mensen die bevlogen klinken én werk-verslaafd zijn. Daar zal ik een blog-serie aan wijden. De basis van deze serie is het ‘Work Flow Model’. Dit model heb ik gebaseerd op twee bestaande schalen.

Het Work Flow Model

Schaal 1 – Burn-out versus bevlogenheid

Er zijn onderzoekers die van mening zijn dat burn-out en bevlogenheid twee aparte begrippen zijn met beiden een eigen schaal. Dat geloof ik niet. Ik ben van mening dat bevlogenheid en burn-out twee tegenovergestelde begrippen zijn op één schaal. En dat werknemers zich continu bewegen op een lijn tussen deze twee uitersten.

Het ene uiterste, burn-out, wordt gekenmerkt door vermoeidheid, uitputting, ontevredenheid, onverschilligheid en demotivatie. Als werkstress maar lang genoeg duurt, kan dat leiden tot diverse lichamelijke, geestelijke, emotionele en gedragsmatige klachten met een burn-out als gevolg.

Het andere uiterste wordt gevormd door bevlogenheid. Bevlogen medewerkers zijn vitaal, toegewijd, betrokken en ervaren zingeving in hun werk. Ze zijn bezig met hun passie en hun talenten. Dat zorgt voor flow en plezier op hun werk.

Schaal 2 – Traditionele psychologie versus positieve psychologie

De andere schaal geeft twee psychologische stromingen weer. Het midden van de schaal vormt het nulpunt en stelt ‘probleemloos en neutraal’ functioneren van een medewerker voor.

De linkerzijde van de lijn vormt de ‘negatieve zijde’ met als uiterste -/- 5. Dit kenmerkt de traditionele psychologie. Deze stroming is van oudsher gericht op het begeleiden van mensen met problemen en ziekten. Daarbij wordt gefocust op de oplossing van het probleem, op wat er mis is, op afwezigheid van ziekte. Het gaat om het repareren van problemen. Mensen af helpen van hun problemen, zoals een burn-out, depressie of verslaving.

De rechterzijde van de lijn is de ‘positieve zijde’ en heeft als uiterste +/+ 5. Positieve psychologie gaat uit van de mens als geheel en richt zich op het versterken van aanwezige kwaliteiten, vaardigheden en positieve eigenschappen. Hierbij richt deze school zich niet alleen op wat ‘mis’ is, maar ook op wat goed is. Het doel is dat medewerkers meer draagkracht ontwikkelen, flexibeler om kunnen gaan met tegenslagen én hun algehele werkgeluk vergroten, gebaseerd op persoonlijke waarden, passie, zingeving en het ontwikkelen van talenten.

Het Work Flow Model

In het Work Flow Model worden beide schalen gecombineerd. Werkdruk en werkstress kunnen tot negatieve stress leiden. Daar kun je aan werken door veerkracht te ontwikkelen. Door te leren handiger om te gaan met tegenslagen, schuif je meer naar het midden van de schaal. Door het ontwikkelen van competenties op het gebied van persoonlijke effectiviteit, zoals communicatieve vaardigheden en time-managementcompetenties, verplaats je nog meer naar rechts. Het optimaal benutten van je talenten in de juiste werkomgeving én doen wat je energie geeft, zorgen dat je helemaal aan de rechterzijde belandt.

Ik onderbreek Arends enthousiaste verhaal en vraag hem hoe hij zich nu voelt. Hij kijkt me aan en valt even stil. Ik barst van de energie, zegt hij verwonderd. Ik besef weer wat echt belangrijk is. Ik kan niet anders dan glimlachen. Arend krijgt zoveel voldoening van zijn werk. Hij is een stukje opgeschoven in het work flow model.

N-Mrii

Dit is deel 1 in de serie over bevlogenheid, burn-out en werkverslaving. De basis is het Work Flow Model.

Kijk op de vernieuwde site! Ook nieuwe trainingsdata!

Wil je minder werkstress? Meer werkplezier?

Kijk dan op mijn vernieuwde website minderstressophetwerk.nl voor informatie over Stress- en Burn-out Coaching of Teamcoaching.

Interesse in stressreductietrainingen of communicatietrainingen? Kijk dan bij de trainingen die ik geef. Elke training heeft een verdiepingsprogramma van twee maanden. Hiermee kun je het geleerde ook borgen in jouw werkpraktijk.

N-Mrii

N-Mrii staat voor Anne-Marie. Geboren in 1969 en woonachtig in het prachtige Zuid Limburg. Mijn missie "Elke dag een klein beetje minder stress!" Meer lezen over mij? Kijk dan op http://minderstressophetwerk.nl/Over-N-Mrii/

Wil jij reageren? Schrijf hieronder jouw mening!

%d bloggers liken dit: